VRT: sponsorregeling brengt 350 miljoen op

Met het vernieuwde sponsoringsysteem zal de openbare televisieomroep VRT zo'n 350 miljoen frank per jaar binnenhalen.

BELGA

In de nieuwe regeling is de exclusiviteit per sector opgeheven en kunnen de alliantiepartners via een keuzeprocedure hun voorkeur opgeven voor de programma's die ze willen sponsoren.

Gedelegeerd bestuurder Bert De Graeve en algemeen directeur televisie Christina von Wackerbarth hebben dinsdag de vernieuwde sponsoringformule toegelicht.

Op woensdag 14 februari werd de toekenningsprocedure voor de sponsoringpakketten vervroegd afgesloten, wegens groot succes. De kandidaat-adverteerders konden via e-mail inschrijven om een sponsoringpakket te bekomen.

De grote sectoren zoals telecombedrijven, banken, reissectoren, autoindustrie,... waren er als de kippen bij om in te tekenen voor een pakket. Degene waarvan de e-mail het eerst op de VRT arriveerde, krijgt de eerste keuze uit de te sponsoren programma's.

Van de 24 TV1-pakketten zijn er slechts twee voor een jaar toegewezen, de rest voor een termijn van drie jaar. Bij Canvas werden er vijf pakketten verdeeld, allen voor een termijn van drie jaar. Dat betekent dat er voor het seizoen 2002-2003 nog slechts twee pakketten aan potentiële adverteerders kunnen aangeboden worden. De sponsoring bestaat uit billboards van telkens vijf seconden voor en na een programma.

Bert De Graeve benadrukt dat alles binnen het kader van de wettelijke regelingen past. De bruto-opbrengsten van de sponsoring zouden jaarlijks 450 miljoen frank bedragen. "Met een marktaandeel van ongeveer 30 procent neemt de openbare omroep slechts twee procent van de reclame- en sponsoringmarkt in", zegt De Graeve. Nog volgens de gedelegeerd bestuurder zal er zeker geen sprake zijn van verhoogde reclamedruk op de VRT ten gevolge van de nieuwe sponsoringregeling. Op een totaal van 7.672 netto uitzenduren per jaar zal ongeveer tien uur ingenomen worden door de billboards, wat overeenkomt met een reclamedruk van 0,14 procent. Bovendien zullen de billboards meer gespreid worden over piek- en daluren, en zelfs over piek- en dalseizoenen, om het subjectieve gevoel van druk te verlagen.