Hostile Waters

Hostile Waters is geen nobele onbekende: de engine kreeg in de pers enorm veel aandacht. De screenshots van het spel zijn adembenemend, maar het is natuurlijk de combinatie tussen graphics en gameplay die een spel oerdegelijk maken. Hostile Waters gebruikt een engine die momenteel furore maakt op Sony's PS2-console en levert een aardig visueel spectakel. De nacht verandert geleidelijk aan in dag, golfjes slaan gezapig tegen de kust te pletter en regen en bliksem brengen nog wat extra leven in de brouwerij. Maar erg veel aandacht kan u hier niet aan besteden als u het offensief inzet. Want daar draait het nog altijd om: geen brainless shooting in dit game, wel tactisch geschuifel met fors uit de kluiten voertuigen.
BR>
Genre: Spel, actie
Producent: Rage Software
Prijs: 1.750 frank
Leeftijd: Onbepaald

.

Nu in het nieuws