Dewinter opnieuw naar Raad van State

Vlaams parlementslid Filip Dewinter van het Vlaams Blok zal voor de Raad van State een nieuwe procedure starten tegen de weigering van justitieminister Marc Verwilghen om hem inzage te geven in zijn dossier bij de staatsveiligheid. In 1996 al weigerde de toenmalige justitieminister aan Dewinter inzage in zijn persoonlijk dossier.

BELGA

Volgens de staatsveiligheid zelf voorziet de wet op de inlichtingen- en veiligheidsdienst een algemeen beroepsgeheim. Die vormt een uitzondering op de wet op de openbaarheid van bestuur waarop Dewinter zich baseert