Verwijdering links naar MP3 "ten gronde bevestigd" in beroep

Het hof van beroep van Brussel heeft een uitspraak van de rechtbank van koophandel over de sluiting van hyperlinks naar bestanden met illegale muziek, afgezwakt. Ten gronde blijft het vonnis evenwel overeind, benadrukte woordvoerder Marcel Heymans van IFPI (International Federation of the Phonografic Industry), de vereniging die de belangen van de muziekindustrie behartigt.

BELGA

De rechtbank van koophandel van Brussel oordeelde in november 1999 dat internetprovider Skynet de websites van zijn klanten die illegale muziek aanbieden of hyperlinks naar illegale mp3-bestanden leggen, moest sluiten, op straffe van de betaling van een dwangsom van een half miljoen frank per dag aan IFPI. Skynet ging in beroep tegen dit vonnis. Het hof van beroep, dat op 13 februari uitspraak deed, liet de dwangsom vallen.

"Aan de grond van de zaak verandert er echter niets," aldus Heymans. "Als IFPI Skynet op de hoogte brengt van een hyperlink naar illegale muziek (die gratis gekopieerd kan worden), moet de provider de link binnen drie dagen verwijderen, tenzij hij in die tijdspanne kan aantonen dat de muziek wel legaal is," luidt het arrest.

Als Skynet nalaat de link te verwijderen, kan IFPI klacht bij het gerecht indienen en schadevergoeding eisen. Het hof van beroep vraagt IFPI wel voortaan duidelijker en grondiger te zijn wanneer het Skynet op de hoogte brengt van links naar illegale muziekbestanden. Volgens Heymans is IFPI in zijn notificaties nu al vrij precies maar zal de vereniging in de toekomst nog preciezer tewerk gaan.