Liga Mensenrechten: nood aan hervorming asielprocedure

Print
Ondanks de uitspraken van Vlaamse politici blijft een hervorming van de asielprocedure noodzakelijk. Dat zegt Dan Van Raemdonck, voorzitter van de Liga van de Mensenrechten. Van Raemdonck neemt als voorbeeld de manier waarop de asielaanvragen van de Kazakse Oeigoeren zes maand geleden werden behandeld. Bij die behandeling werd de Europese conventie voor de rechten van de mens verschillende malen geschonden, luidt het. De Liga stapte in dat verband dan ook naar het Hof van Straatsburg.
BR>
Volgens de Liga werden diegenen die werden teruggestuurd naar Kazakstan in gevaar gebracht omdat hen daar een slechte behandeling wacht. Bovendien was tegen de uitwijzing geen effectief beroep mogelijk. In het algemeen is Liga niet te spreken over het feit dat België overging tot een collectieve uitwijzing, meer bepaald het feit dat de uitwijzing afhing van de bevolkingsgroep waartoe de aanvragers behoren en dat de gevallen niet individueel werden bekeken. Er werd van uitgegaan dat deze bevolkingsgroep niet vervolgd wordt in eigen land, klinkt het. De Liga bestrijdt dit ten zeerste. VLD-voorzitter Karel De Gucht of SP-minister Johan Vande Lanotte zeggen tevreden te zijn over de huidige asielprocedure omdat het aantal aanvragen daalt, maar de politici vergeten te vaak dat achter de procedure individuele gevallen schuilgaan, besluit de Liga.
MEEST RECENT