Peeters neemt ontslag uit districtsraad

Bruno Peeters (CVP) heeft zijn ontslag ingediend als lid van de districtsraad van Ekeren. Hij zal worden opgevolgd door Jan Somers. Het ontslag van Bruno Peeters was een beetje gepland. De gewezen schepen van Decentralisatie, Bestuurlijke Organisatie en Communicatie van de stad Antwerpen wilde bij de districtsraadsverkiezingen nog wel de CVP-lijst steunen, maar had eerder al gezegd dat hij vooral jongeren op de sporen wilde zetten.

ROGER VAN HOUTTE

Ondertussen is het probleem van verkozene Koen Palinckx opgelost. Palinckx heeft zijn ontslag gegeven als verantwoordelijke van het Vredescentrum van de stad en kan nu in de districtsraad zetelen. "Nu dat is geregeld, was het moment aangebroken om een jongere in mijn plaats te zetten", zegt de ex-schepen.