Voorzitters SP en VLD in havenbestuur

Voorzitter Patrick Janssens (SP) en voorzitter Karel De Gucht (VLD) hebben allebei zitting in het bestuur van de Antwerpse haven. Dinsdag had in het Havenhuis te Antwerpen de installatievergadering plaats.

BELGA

Havenschepen Leo Delwaide zal ook de volgende zes jaar het voorzitterschap van de Raad van Bestuur van de haven van Antwerpen waarnemen.

Dat is tijdens de eerste vergadering van het havenbestuur beslist. Directeur-Generaal Eddy Bruyninckx blijft voorzitter van het directiecomité. Hij wordt bijgestaan door Guido Van de Wal, ir. Greet Bernaers, ir. Ivo Koeklenberg en Henri Mertes.

De volgende bestuursperiode vaardigt elke politieke partij twee vertegenwoordigers af in de raad van bestuur van het Gemeentelijke Havenbedrijf. Patrick Janssens en Marcel Bartholomeeussen vertegenwoordiger de SP, Jan Deboeure en Ludo Van Campenhout de VLD, schepenen Erwin Pairon en Chantal Pauwels Agalev, schepen Marc Van Peel en Filip Heylen de CVP, Filip Dewinter en Jan Penris (die op de basislijst vergeten was) het Vlaams Blok. Die vergadering wordt aangevuld met burgemeester Leona Detiège, havenschepen Delwaide en afgevaardigd-bestuurder Eddy Bruyninckx.

Gustaaf Deckers en VLD-voorzitter Karel De Gucht maken als deskundigen uit de socio-economische belangensfeer van het linkeroevergebied deel uit van de raad, samen met expert natuurbehoud dr. Patrick Meire, Robert Restiau (privé Antwerpse havengemeenschap) en Fons Geeraerts als deskundige vertrouwd met de sociale verhoudingen in de haven. Als commissaris-gemeenteraadsleden zijn Hans Coveliers (VLD) en Luk Lemmens (VU) aangesteld.