Sauwens wil dat Antwerpen bespaart

Antwerpen moet fors besparen. Dat heeft minister Sauwens gezegd bij de goedkeuring van de technische begroting die eerder door de Antwerpse gemeenteraad was goedgekeurd.

BELGA

Sauwens eist dat Antwerpen 8 miljard bespaart of saneert. Pas als die operatie gebeurd is, is Sauwens bereid om samen met de stad verder te werken aan een oplossing door schuldherschikking of -kwijtschelding.

De Vlaamse minister van Binnenlandse Aangelegenheden wil dat de stad Antwerpen een meerjarenplanning met batig saldo voorlegt, een kerntakendebat voert rond de vraag welke diensten de stad al dan niet moet blijven opnemen (met "wat kunnen wij nog betalen?" als uitgangspunt).

Sauwens dringt ook aan op een doorlichting van de stadsdiensten en op besparingen bij het OCMW.

En dat mag best snel gaan. Want de minister wil de eerste resultaten van de doorlichting zien bij zijn bezoek aan Antwerpen op 5 april. De volledige opdracht moet klaar zijn voor de zomervakantie.