Informatie over vooruitgang e-government te onregelmatig

Print
Op het vlak van e-government, het contact tussen de burger en de overheid via internet, ontbreekt het in België aan centraal gestuurde uitvoeringsplannen en regelmatige rapporten op het internet met betrekking tot de vooruitgang die wordt geboekt. Op die manier zouden burgers, bedrijven en vooral ambtenaren tijdig kunnen worden ingelicht over toekomstige veranderingen, zo stelt het Federaal Planbureau dinsdag.
De overheid staat voor ingrijpende veranderingen, aldus het Planbureau dinsdag in een mededeling. Zo zal die onder meer moeten beslissen of ze, in een eindstadium wanneer transacties via internet mogelijk worden, reclame zal toestaan, of er betaald moet worden voor elektronische documenten of informatie en of bedrijven gegevens mogen aanwenden voor commerciële doeleinden.
De toepassing van e-government zal voorts ambtenaren met een aangepaste opleiding vereisen. Vooral van belang is volgens het Planbureau dat de overheid e-government promoot, want intensief gebruik kan bijdragen tot administratieve vereenvoudiging. Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de overheid om te vermijden dat de kloof tussen internetgebruikers en niet-internetgebruikers te groot wordt.

Een en ander leidde het Planbureau af uit een vergelijking met wat de meest vooruitstrevende overheden in het buitenland aan diensten aanbieden en hoe ze georganiseerd zijn. Elektronisch contact is in de e-gov-elitelanden mogelijk voor een brede waaier aan verplichtingen en inlichtingen. Maar wereldwijd worden er echter meer plannen gemaakt dan dat er realisaties zijn. Indien wordt uitgegaan van een toegankelijkheid de klok rond en de mogelijkheid tot betaling met digitale handtekening is het aantal landen dat tot de e-gov-elite behoort voorlopig erg beperkt, aldus het Planbureau.
In geen enkel land wordt een kosten-batenanalyse gemaakt van de invoering van e-government omdat het moeilijk is de e-gov-uitgaven te scheiden van de ICT-uitgaven en omdat bovendien de baten onbekend zijn, luidt het. Maar op het einde van de rit lijkt zowel de burger als de overheid erbij te winnen. Burgers en bedrijven krijgen betere dienstverlening en administratieve vereenvoudiging en de overheid een efficiëntere werkorganisatie, die op termijn waarschijnlijk minder kost.
MEEST RECENT