Zitpenningen in Antwerpen verdubbeld

De vierenveertig gemeenteraadsleden in Antwerpen krijgen voortaan zesduizend frank voor het bijwonen van een gemeenteraad of een commissievergadering. De verdubbeling van de presentiegelden is maandagavond goedkeurd. VU-oppositieraadslid Luk Lemmens vroeg aandacht voor de herwaardering van het mandaat naar Nederlands model "waar een taak als gemeenteraadslid goed is voor een halftijdse opdracht".

BELGA

Hij werd bijgetreden door Tanja Smit (SP) en Nahima Lanjri (CVP). Voor Ludo Van Campenhout (fractieleider VLD) mag een aanpassing van de presentiegelden nooit samengaan met een verhoging van de belastingen. Ook de leden van de Antwerpse districtraadsleden krijgen voortaan een dubbelhoge uitkering, met name 3.000 frank per vergadering in plaats van de voorgestelde 1.500 frank