Eerste aanvaringen in Antwerpse meerderheid

Twee interpellaties van VLD-raadsleden hebben tijdens de gemeenteraad in Antwerpen maandagavond voor een eerste aanvaring gezorgd. Het voorstel van raadslid Marleen Van Ouytsel (VLD) om de wijkwerking van de politie verder uit te bouwen en buurtbewoners beter te informeren over hun wijkagent, werd door haar partijgenoot en veiligheidsschepen Dirk Grootjans weggelachen.

BELGA

Grootjans wees op de kosten (25,5 miljoen) en op het hoge aantal mutaties binnen de politie, wat de communicatie bemoeilijkt. Burgemeester Detiège suste met de belofte dat het probleem aan bod zou komen in een volgende themacommissie