Wetenschappers willen visreservaten

Een groep van honderdvijftig vooraanstaande wetenschappers pleit voor een visverbod in grote delen van de wereldzeeën. De drastische maatregel is volgens hen nodig om een groot aantal vissoorten voor uitsterven te behoeden. Volgens de vorsers dreigen de oceanen op korte termijn leeggevist te worden. Als voorbeeld noemen zij de kabeljauw, waarvoor de Europese Unie onlangs beschermingsmaategelen nam. De wetenschappers schatten dat ongeveer 90 procent van de kabeljauw in de Atlantische Oceaan in relatief korte tijd is verdwenen.

BELGA

BR>

Het plan dat de hondervijftig presenteerden tijdens de jaarlijkse vergadering van de Amerikaanse Vereniging ter Bevordering van Wetenschap behelst een visverbod in circa 20 procent van het totale zeeoppervlak. Momenteel is slechts 1 procent van de zee beschermd. Onderzoek in die reservaten toont aan dat de visstand snel profiteert van een visverbod. De 'bevolkingsdichtheid' van vissen in die reservaten is gemiddeld bijna twee keer zo groot als erbuiten. Vissen zijn bovendien 31 procent groter en de diversiteit van soorten is 23 procent groter.

Nu in het nieuws