Virus veroorzaakte Zwarte Dood

Print
Twee onderzoekers van de universiteit van Liverpool zijn met een nieuwe kijk op de oorzaak van de builenpest op de proppen gekomen. Susan Scott en Christopher Duncan betwijfelen dat de ziekte is veroorzaakt door de bacil Yersinia pestis die oversprong van rat op mens.
Susan Scott en Christopher Duncan hebben de geschiedenis van de Zwarte Dood zo nauwkeurig mogelijk achterhaald en zijn tot de conclusie gekomen dat de ziekte niet door een bacterie werd veroorzaakt, maar door een virus. De Britse wetenschappers nu maken een onderscheid tussen de builenpest (de Aziatische ziekte) en de "hemorragische pest" (onze Zwarte Dood). Ze hebben namelijk aanwijzingen dat niet de Yersinia pestis, maar een virus onze bevolking heeft geteisterd. Een quarantaineperiode van 40 dagen heeft immers geen effect op de Aziatische ziekte, maar wel op onze Zwarte Dood. Bovendien kwam de bruine rat nog niet in Europa voor toen de pest hier rondwaarde. De zwarte rat kwam hier wel voor. De incubatietijd van de builenpest zou 10 à 12 dagen zijn, waarna het slachtoffer in enkele dagen overlijdt. De onderzoekers hebben de bevolkingsregisters hierop nagekeken. De Britse overlijdensregisters vermelden namelijk wie er aan de pest is gestorven en vormen dus onvergelijkbaar onderzoeksmateriaal. De vorsers reconstrueerden de families die getroffen waren door de Zwarte Dood en gingen na hoeveel tijd er zat tussen de dood van verschillende familieleden. Uit deze gegevens bleek dat er tussen de besmetting en de onvermijdelijke dood 37 à 38 dagen zaten. De eerste 10 à 12 dagen was een incubatietijd waarin de ziekte niet besmettelijk was. Daarna volgde een periode van 20 à 22 dagen waarin de patiënt geen symptomen had, maar wel anderen kon besmetten. Tenslotte volgde dan een ziekteperiode van 5 dagen, waarna de dood intrad. Voordat de pest zich openbaarde, kon de patiënt dus al 32 dagen te voet of per paard onderweg zijn geweest en de ziekte verspreid hebben. Deze periode toont perfect het nut van de 40-daagse quarantaine-periode aan en komt niet overeen met de "klassieke" incubatietijd. Maar er is meer. Een pest-slachtoffer had rode vlekjes op zijn borst en de vroegere lijkschouwingen toonden ook aan dat de organen waren opgelost door inwendige bloedingen. Deze verschijnselen zijn bekend van filovirussen zoals Ebola en Marburg. Ook dit doet vermoeden dat er sprake was van een virus. Tenslotte blijken sommige Europeanen door een gewijzigd CCR5-gen enigszins beschermd zijn tegen HIV. In Azië en het deel van Afrika onder de Sahara komt deze mutatie niet voor. Er werd al vermoed dat de mutatie ontstaan is onder invloed van een vroegere ziekte. De nieuwe theorie over de Zwarte Dood maakt deze puzzel compleet. Azië kent immers - volgens de oude theorie - wel de pest, maar niet deze mutatie
MEEST RECENT