Bush kortwiekt invloed vakbonden

Print
De Amerikaanse president George W. Bush heeft zaterdag vier decreten goedgekeurd die de politieke en financiële macht van de grote Amerikaanse vakbondscentrales verminderen. Traditioneel zijn deze syndicaten een belangrijke steun voor de Democratische partij. Het belangrijkste decreet geeft de arbeiders die aangesloten zijn bij een vakbond de mogelijkheid om zich te verzetten tegen het gebruik van hun financiële bijdrage voor politieke doeleinden. Een tweede decreet stipuleert dat bedrijven zonder syndicale banden dezelfde kansen krijgen wanneer het gaat om overheidsaanbestedingen. Dit was niet het geval tijdens de ambtstermijn van de vorige president Bill Clinton.
BR>
Ook werd een paritair verzoeningscomité binnen de federale administratie afgeschaft en de bescherming van werknemers met contract binnen de federale administratie tenietgedaan. Beide regelingen waren van de hand van de regering-Clinton. Tijdens de laatste presidentiële verkiezingscampagne waren de grote vakbonden een belangrijke financiële steun voor de Democratische kandidaten. De genomen maatregelen herstellen het syndicale beleid van de vader van Bush, George Bush sr., die tussen 1988 en 1992 de scepter zwaaide in het Witte Huis. De aankondiging van de maatregelen stuitte op kritiek in vakbondskringen. "Wij menen dat deze presidentiële decreten illegaal zijn", zo reageerde Edward Sullivan van de vakbondscentrale AFL-CIO.

.

Nu in het nieuws