Juliana kreeg troon aangeboden

De Nederlandse Koningin Wilhelmina heeft prinses Juliana tijdens de bezettingsjaren aangeboden af te treden en plaats te maken voor haar. Dat blijkt uit een brief van de in Londen residerende Wilhelmina aan de in Canada verblijvende Juliana. De brief wordt volgende week gepubliceerd in het tweede deel van de Wilhelmina-biografie van auteur Cees Fasseur.

BELGA

BR>

In die brief bracht de vorstin een regeling met de Duitsers ter sprake, waarbij Nederland in een Duits Europa toch een zekere zelfstandigheid zou behouden, iets wat vooral speelde in de gedachten van de toenmalige premier in ballingschap De Geer. Wilhelmina moest absoluut niets van enige afspraak met de Duitsers hebben, maar als Juliana andere mogelijkheden zag: "Welnu, dan zal ik je de kans niet onthouden, dan zou jij het moeten proberen." Volgens Fasseur was dit "in feite een aanbod om af te treden", maar Juliana stelde zich loyaal achter haar moeder op in haar onverzettelijkheid tegenover de vijand, iets wat Wilhelmina ook duidelijk verwacht had.

Nu in het nieuws