Wasserij biedt school ruimte in Hoogstraten

Print
De meerderheid van de Hoogstraatse gemeenteraad heeft maandag beslist om het gebouw van de voormalige wasserij het Groene Woud aan te kopen. Het gebouw biedt ruimte voor de uitbreiding van het nabijgelegen Instituut voor Kreatieve Opvoeding (IKO).
Na de huldiging van Karel Aerts voor 30 jaar deelname aan het Hoogstraatse beleid, uitte de CVP-fractie haar bedenkingen bij het voorstel tot aankoop van de voormalige wasserij het Groene Woud. "Het gebouw is versleten en lijkt op een koterij", benadrukte Herman Verlinden (CVP).
"Wij vragen ons ook af of het noodzakelijk is dat het aantal cursisten blijft groeien, vooral gezien de vele Nederlanders die niet in Hoogstraten wonen. Dat schept in de toekomst beslist parkeerproblemen en overlast voor de buurtbewoners. En wat gebeurt er met de rijkswachtkazerne? Kan dat gebouw na enige aanpassing niet worden gebruikt voor de uitbreiding van het IKO?" Agalev en CVP vroegen zich ook af of het niet beter is om, alvorens tot de koop over te gaan, eerst een stedebouwkundig attest aan te vragen. Schepen Marcel van Ammel (KVB) merkte op dat, na mondeling overleg met de bevoegde diensten, een stedebouwkundig attest en bodemattest geen probleem zouden vormen.
MEEST RECENT