Detiège krijgt spoorwegprotest op bord

In Antwerpen Noord groeit het protest tegen de plannen van de NMBS om twee extra sporen aan te leggen aan de noordzijde van de bestaande spoorwegberm Antwerpen Noord (A27). Aan de noordkant zou het geluidscherm te laag zijn, aan de zuidkant komt er volgens de voorliggende plannen helemaal geen.

BELGA

BR>

Kan niet, zegt het buurtcomité. De spoorwegbermbewoners, zoals zij zichzelf noemen, dringen aan op geluidsschermen van minimum 2,5 meter (ook vanaf Leugenberg tot Prinshoeveweg) en een maximum snelheid in de bebouwde kom van 40 km per uur. Het buurtcomité heeft inmiddels meer dan 1.000 handtekeningen van ontevreden buren verzameld en wil die maandagavond, even voor de gemeenteraadszitting in Antwerpen, overhandigen aan burgemeester Leona Detiège.