Doelenaars mogen eigen woning huren

Het gemeentebestuur van Beveren heeft de criteria vastgelegd voor het tijdelijk bewoningsrecht in Doel. Het was voormalig minister Johan Sauwens die het licht op groen zette voor dit initiatief. Door de overheid onteigende huizen mogen uitzonderlijk opnieuw, weliswaar tijdelijk, bewoond worden middels een huurovereenkomst.

BELGA

Doelenaars zelf en mensen die in het havengebied werken of een familiale band hebben met Doel, krijgen voorrang. Dit heeft het gemeentebestuur van Beveren woensdag aan Belga meegedeeld. Het tijdelijk bewoningsrecht werd door de Vlaamse regering toegekend aan Doel om het dorp nog een tijdje leefbaar te houden. Minister Sauwens gelastte een begeleidingsgroep om de criteria voor het bewoningsrecht te verfijnen. Dit werk is nu afgerond. Er geldt een absolute prioriteit voor de oorspronkelijke Doelenaars die na een jaar gratis woonrecht nog verder in hun eigen woning willen blijven. Ze zullen dan wel een maandelijks huurvergoeding moeten betalen. Het ministerie van Financiën heeft die huur bepaald maar omwille van de specifieke situatie in Doel gaat er een korting van 10% af. Ook krijgen de mensen een forfaitaire vergoeding van 2.000 frank als ze ook het eigenaarsonderhoud op zich nemen. Uiteraard varieert de huurvergoeding naargelang het type woning. Inwoners van Doel die willen verhuizen binnen het dorp, bijvoorbeeld omwille van gezinsuitbreiding, komen ook in aanmerking voor het bewoningsrecht. Tot slot mogen ook "nieuwe" inwoners zich kandidaat stellen. Als ze in het havengebied van de Linkerscheldeoever werken of een familiale band hebben met Doel, krijgen ze voorrang. Alle kandidaten moeten zich melden bij de Intercommunale vereniging Land van Waas. Vervolgens wordt een volgnummer toebedeeld. In principe komen alle onteigende woningen in aanmerking voor verhuur. Wel is afgesproken om slechts kleine renovatiewerken uit te voeren. Grote werken kunnen enkel als de investering te verantwoorden is gezien de termijn die er nog rest. Huizen die verkrot zijn, worden gesloopt