"Washington verwerpt G8-voorstel voor schone energie"

Print
De Amerikaanse regering zal zich verzetten tegen een voorstel binnen de G8 van voornaamste industrielanden, dat regeringen financiële steun gaan verlenen voor bevordering van de winning van schone energie. Ook zou volgens het plan de Wereldbank projecten voor zulke energie in arme landen moeten ondersteunen.
Maar de regering in Washington stelt zich volgens het Newyorkse dagblad op het standpunt dat niet de overheden, maar de marktwerking moet zorgen voor bevordering van schone energie. Washington trok in maart ook al zijn steun in van het protocol van Kyoto voor terugdringing van de lozing van broeikasgassen in het milieu
Nu in het nieuws