Sportproject tegen "rondhanggedrag" in Antwerpen

Print
De politie van Merksem start maandag 16 juli 2001 met het project Doelen op Sport. De bedoeling van het project is tweeërlei: enerzijds jongeren die overlast veroorzaken door "rondhanggedrag" van de straat halen door hen sportprojecten aan te bieden, waaronder voetbal, basketbal, korfbal en judo, anderzijds het contact tussen jongeren en politie verbeteren.
Via wijkagenten en scholen identificeerde de Merksemse politie een aantal "rondhangende" jongeren in de stad. Die werden gecontacteerd en gevraagd zich in te schrijven voor het project. Een veertigtal kinderen schreef zich in voor het sportproject. Tal van topsporters zullen ook van de partij zijn om de jongeren warm te maken voor het sportgebeuren. Stefan Everts, Pieter Loridon en Ulla Werbrouck zijn maar enkele van de bekende sporters die hun medewerking verleenden.
Plaats van het gebeuren is sportcomplex De Rode Loop in Merksem.
Nu in het nieuws