VU-kamerleden optimistisch over Lambermont

Met het akkoord over de aanpassingen aan het Lambermontakkoord ziet het er meer en meer naar uit dat de paars-groene regering dan toch zal kunnen rekenen op de steun van alle VU-Kamerleden voor de goedkeuring van Lambermont-bis. "Het ziet er goed uit", klinkt het. "Maar het blijft afwachten op de uitkomst van de Brusselse mini-Costa".

BELGA

De regering-Verhofstadt heeft de stemmen van de achtkoppige VU/ID-Kamerfractie nodig om aan de tweederde meerderheid te komen die vereist is bij bijzondere wetten. Vooral nadat het FDF - dat twee Kamerleden heeft - bekendmaakte Lambermont niet te zullen goedkeuren.

Eind januari bleek dat VU-voorzitter Geert Bourgeois, alsook de Kamerleden Frieda Brepoels, Karel Van Hoorebeke en Danny Pieters (de "bende van vier") niet bereid waren Lambermont-bis goed te keuren. Ze vonden dat de Hermes- en Lambermontakkoorden niet correct vertaald waren in Lambermont-bis. Later kregen de neen-stemmers ook de meerderheid van de VU-partijraad achter zich.

Bemiddelingspogingen van VLD-voorzitter Karel De Gucht hebben nu blijkbaar vruchten afgeworpen. "De groep rond Bourgeois had perfect redelijke vragen naar verduidelijking en precisering. Ik zou die ook stellen in haar plaats", aldus De Gucht. Bourgeois heeft het over een "belangrijke doorbraak".

Het akkoord tussen De Gucht en Bourgois voorziet dat de samenwerkingsakkoorden tegen eind maart uitgeschreven zijn. Tegen eind 2002 moet duidelijk zijn welke onderdelen van ontwikkelingssamenwerking worden overgeheveld. Voorts moet er voor Buitenlandse Handel één regionaal loket komen. Export Vlaanderen wordt het enige aanspreekpunt voor Vlaamse bedrijven. Danny Pieters en Karel Van Hoorebeke zijn eveneens optimistisch. "We zitten op het goede spoor. De verduidelijkingen en verdiepingen die we gevraagd hadden, hebben we gekregen", zegt Van Hoorebeke.

Pieters wacht de definitieve teksten nog af. "Dan pas zal blijken of de afspraken met De Gucht werden nagekomen". Bourgeois, Van Hoorebeke en Pieters hameren erop dat hun jawoord voor Lambermont-bis vooral zal afhangen van de uitkomst van de mini-Costa in Brussel. "We moeten niemand iets dicteren. Maar het is duidelijk dat er een substantiële verbetering voor de Vlamingen in Brussel moet komen", zegt Pieters. Dat kan via een dubbele meerderheid en/of een gewaarborgde minimumvertegenwoordiging van de Vlamingen in de Brusselse gemeenten. "Ook de Franstaligen beseffen dat er iets moet gebeuren.Ik ben ervan overtuigd dat ze voldoende wijsheid aan de dag zullen leggen tijdens de Costa-besprekingen", is de overtuiging van Van Hoorebeke. Het is de bedoeling dat de Brusselse Costa haar werkzaamheden tegen Pasen afrondt.