Doorbraak in Lambermont-akkoord

De regering en de Volksunie zijn het eens geworden over een concretere invulling en ook over enkele aanpassingen aan de jongste communautaire akkoorden.

BELGA

De regering heeft de steun van de VU nodig om het communautaire vergelijk door het parlement te krijgen. VLD-voorzitter De Gucht heeft met een VU-delegatie onder leiding van oud-voorzitter Bourgeois onderhandeld. Ze hebben afgesproken om tegen eind volgende maand een reeks samenwerkingsakkoorden tussen federale regering, gemeenschappen en gewesten op papier te zetten.

Er zijn ook duidelijke afspraken over de inhoud van die akkoorden. Zo komt er per gewest één loket voor buitenlandse handel waar bedrijven terecht kunnen. Oud-voorzitter van de VU Bourgeois zegt dat er een belangrijke stap voorwaarts is gezet. Hij liet uitschijnen dat de VU het Lambermont-bis-akkoord zal goedkeuren als er nu ook nog een aanpassing komt over de regeling rond Brussel. De Vlamingen eisen daar een betere vertegenwoordiging in de gemeenten.