Kamer past rijksmiddelenbegroting 2001 aan

De Kamer heeft donderdag het wetsontwerp op de aanpassing van de rijksmiddelenbegroting van het begrotingsjaar 2001 meerderheid tegen oppositie aangenomen, net als het ontwerp van programmawet. Het wetsontwerp ter bevordering van de buurtdiensten en -banen werd door de meerderheid aangenomen, het Vlaams Blok stemde tegen en CVP, PSC en VU onthielden zich.

BELGA

De begrotingsaanpassing is het gevolg van de resultaten van de begrotingscontrole. Het wetsontwerp op buurtdiensten en -banen beoogt het creëren van banen voor laag gekwalificeerde werknemers en de vervanging van zwartwerk door arbeid als loontrekkende. De maatregel is bedoeld voor particulieren. Het betreft onder meer thuishulp en kinderopvang. De betaling zal gebeuren met dienstencheques.

Nu in het nieuws