Senaat stemt als eerste in met Kyoto-Protocol

Print
De Senaat heeft donderdag unaniem het wetsontwerp goedgekeurd ter instemming van het Protocol van Kyoto over Klimaatverandering. De Senaat is het eerste parlement van België dat het Protocol van Kyoto stemt.
Ook de gewesten dienen hun fiat nog te geven. De hoge vergadering is niet het eerste Europees parlement dat het protocol goedkeurt. Frankrijk en Denemarken waren eerder, zo had Agalev-senator Johan Malcorps nagetrokken.

De senatoren schaarden zich voorts achter een resolutie waarin de regering gevraagd wordt om er alles voor te doen dat de Verenigde Staten op de beslissing om het Protocol van Kyoto naast zich neer te leggen terugkomt, meer bepaald tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie.

.

Nu in het nieuws