Wallonië wil niet weten van Vlaamse spoorvragen

De Waalse regering heeft donderdag zijn commentaar bij het investeringsplan van de NMBS verfijnd. Minister-president Jean-Claude Van Cauwenberghe maakte van de gelegenheid gebruikt om een heronderhandeling van de 40-60 verdeelsleutel uit te sluiten. De Waalse regering wil het investeringsplan evenmin beperken tot twee jaar. Daarmee wijst Wallonië twee vragen van het Vlaams parlement af.

BELGA

De 60-40 sleutel (die voorziet dat 60 pct van de spoorinvesteringen in Vlaanderen gebeuren en 40 pct in Wallonië) is op zich al een compromis, aldus Van Cau. Er moet immers rekening gehouden worden met de grote oppervlakte en het glooiend terrein in Wallonië. Het plan beperken heeft geen zin omdat spoorinvesteringen steeds worden gespreid in detijd, meende vervoersminister José Daras.

De opmerkingen die de Waalse regering vrijdag zal overhandigen aan de federale regering voorziet een hele reeks investeringen, zowel voor het personen- als het vrachtvervoer. De realisatie van het voorstadsnet ten zuiden van Brussel wordt als "absoluut prioritair" genoemd. Dit hangt samen met het op vier sporen brengen van de lijnen naar Nijvel en Ottignies.

Nu in het nieuws