Scheidingsvoorstel VU uitgewerkt

Op het partijbestuur van de Volksunie zal deze avond een voorstel tot boedelscheiding op tafel liggen dat de beide "kampen" in de VU de voorbije dagen hebben uitgewerkt. Het is de bedoeling dat het bestuur tot een besluit komt dat morgen/vrijdag kan worden voorgelegd aan de partijraad. Een "middengroep" verzet zich intussen tegen een scheiding.

BELGA

Het voorstel dat wordt voorgelegd aan het partijbestuur, dat vergadert in een hotel in Sint-Niklaas, zal niet gedetailleerd zijn. Er worden namens de groep die aan het voorstel heeft gewerkt een aantal principes op papier gezet, zo werd vernomen. Het voorstel is geen contract, aldus één van de betrokkenen. "Het is niet de bedoeling dat we zelf het lot van de partij in handen nemen".

Het voorstel bepaalt dat de twee (of drie) groepen in de partij de vrijheid krijgen om hun eigen project uit te werken en dat niemand optreedt als enige erfgenaam van de Volksunie. Dat zou betekenen dat de merknaam VU verdwijnt.

De groep streeft naar een gelijke verdeling van de middelen op basis van een 50-50-verhouding, maar dat wordt misschien onmogelijk als een grote groep in de partij zich niet tot één van beide kampen wil bekennen. Er is ook sprake van een verkoop van het VU-gebouw aan het Barricadenplein. Voorts is het de bedoeling dat de gesplitste VU in de parlementen nog technische fracties zou vormen.

Intussen laten verschillende vertegenwoordigers van de "middengroep" in de Volksunie horen dat ze niet zijn opgezet met een scheiding. Zij willen doorgaan als VU en stellen dat wie het niet meer in de partij ziet zitten maar moet opstappen. Maar volgens één van de partijtenoren die het scheidingsvoorstel hebben uitgewerkt bestaat dé middengroep niet en zijn er onderling grote verschillen. Ook die groep zal moeten kiezen, zo wordt voorspeld.

Nu in het nieuws