Heffing gemeenten naar 1 procent?

Print
De federale regering is bereid om de heffing die gemeenten moeten betalen voor de administratieve kosten van de inning van de opcentiemen op de personenbelasting, te verlagen tot 1% in 2003. De gewesten zouden een gelijkaardige inspanning moeten leveren.
De problematiek van de administratieve kosten van 3% die de gemeenten moeten betalen, kwam in een stroomversnelling na de stemming in de Senaat van een wetsvoorstel van Anne-Marie Lizin (PS) dat de heffing afschaft. De regering was het daarmee niet eens, want dat zou de schatkist zo'n 2 miljard frank kosten. De regering is wel bereid om aan de heffing te sleutelen. Minister van Financiën Didier Reynders stelt voor de heffing om termijn tot 1% terug te brengen.

Een afschaffing zou betekenen dat de gemeenten zelf zouden moeten instaan voor de inning van de opcentiemen op de personenbelastingen. Reynders wil zijn idee voorleggen op het overlegcomité van de federale regering met de gewest- en gemeenschapsregeringen.

.

Nu in het nieuws