AJP solidair met VUM-journalisten

Print
De Franstalige journalistenbond AJP is solidair met de stakende VUM-journalisten. De bond herinnert er in een mededeling aan dat de discussie over het invoeren van een evaluatiesysteem de oorzaak is van het falen van de gesprekken over de laatste nationale cao voor de dagbladpers.
De vertegenwoordigers van de Franstalige redacties hebben zich volgens de AJP steeds verzet tegen een systematische invoering van de evaluatie van journalisten en, a fortiori, tegen een verband tussen werk, loon en evaluatie.

Bovendien herinnert de AJP er aan dat het de directie van de VUM is die tijdens de onderhandeling druk uitoefende om het nieuwe concept in de redactie vast te ankeren. De huidige ontwikkelingen tonen volgens de AJP aan dat het voorbehoud van de onderhandelaars van de werknemers gefundeerd was en bevestigen de overtuiging van de AJP niet te onderhandelen over evaluatiesystemen voor journalisten.

Het personeel van de VUM beslistte deze namiddag dat ook vrijdag geen kranten verschijnen. De leden van de eindredactie gaan momenteel naar huis. De directie blijft naar verluidt bij haar standpunt.

.

Nu in het nieuws