VVJ, VIZO en Instituut Journalistiek organiseren journalistenopleiding

De Vlaamse Vereniging voor Beroepsjournalisten, het Instituut voor Journalistiek en het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen gaan samen journalistenopleidingen inrichten. Dat staat in de nieuwste editie van "De Journalist".

BELGA

De twee jaar durende opleiding, die gedoceerd wordt door ervaren journalisten en andere media-actoren, loopt vanaf september in Brussel, Hasselt en Roeselare in het weekend of een avond in de week. Om toegelaten te worden is een ASO-diploma vereist en slagen in een proef.

In De Journalist stelt VVJ-secretaris Pol Detour te hopen dat deze opleiding in de toekomst geïntegreerd zal worden in de twee jaren durende stage die aankomende beroepsjournalisten voor hun officiële erkenning moeten doorlopen. De VVJ plant hierover in het najaar nieuwe gesprekken met de Vlaamse mediadirecties en de Vlaamse regering. De "training on the job" die de VVJ nastreeft sluit overigens perfect aan bij het principe van het "alternerend leren" dat het VIZO hanteert.

Voor meer inlichtingen:

02/2291464

(cursus in Brussel),

011/30.32.32

(Hasselt) en

051.20.05.76

(Roeselare).