Verdrag transnationale Universtiteit Limburg goedgekeurd

Print
De commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden van het Vlaams Parlement heeft donderdag unaniem het ontwerp van decreet goedgekeurd omtrent het Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen ter oprichting van de transnationale Universiteit Limburg (tUL).
Het verdrag werd op 18 januari dit jaar ondertekend te Maastricht. Indien de parlementaire agenda het toelaat, zal het decreet nog voor het reces in plenaire zitting worden goedgekeurd.

Door deze decretale verankering van de tUL zullen reeds vanaf het volgend academiejaar studenten kunnen worden ingeschreven.

Onderwijsminister Vanderpoorten wil met de snelle implementatie het enthousiasme ondersteunen van het College van Bestuur en de staf van de tUL waarmee zij de definitieve start van de nieuwe universiteit voorbereiden.

.

Nu in het nieuws