Bond zonder Naam wil geweld binnen het gezin aanpakken

Print
In het stadhuis van Brussel werd donderdag de nieuwe vzw 'Atlas' gelanceerd. Atlas werd opgericht onder de vleugels van de Bond zonder Naam (BZN). De nieuwe vzw zal werken rond de problematiek van geweld binnen het gezin, in functie van het kind.
Atlas moet een antwoord bieden op de campagne "Een Titanic vol Kinderen" van BZN. Met die campagne wilde BZN het publiek sensibiliseren voor de problematiek van het geweld in de samenleving. Het gebrek aan bescherming van en hulpverlening voor kinderen werd toen als de kern van het probleem ervaren. Uitgaande van die bevindingen moet de nieuwe vzw Atlas naar oplossingen zoeken voor het probleem van intrafamiliaal geweld. Het uitganspunt is wel dat geweld een probleem is van de hele maatschappij en dus niet toe te schrijven is aan het slecht functioneren van enkele sectoren, zoals justitie, hulpverlening of media.

Binnen Atlas zal dan ook een groep experten uit diverse maatschappelijke sectoren actief zijn. De kinderpsychiaters Peter Adriaenssens en Dirk Deboutte, de Antwerpse commissaris Piet De Brouwer, jeugdrechter Brigitte Hänsch, professor jeugdrecht Eugeen Verellen, psycholoog Eddy Van Tilt en advocaat Jef Vermassen zijn de voorlopig leden van de expertengroep.

Onder de impuls van die expertengroep gaat de vzw allerlei programma's uitwerken rond intrafamiliaal geweld. Zo zal er onder meer gewerkt worden rond basisveiligheid, traumaverwerking, macho-imagebuilding en geweld in media en reclame.
De afgelopen maanden heeft BZN ook een petitie georganiseerd voor een beleid dat van veiligheid en zorg voor kinderen een prioriteit maakt. 50.000 handtekeningen werden donderdag overgemaakt aan de federale overheid.

.

Nu in het nieuws