Pairon plant integrale aanpak sluikstort

Erwin Pairon, Antwerps schepen van Afval, stelt volgende week aan het college van burgemeester en schepenen een plan ter bestrijding van sluikstort voor. Het gaat om een integrale aanpak die zich moet concentreren op de Antwerpse wijken die zich situeren in de postzone 2060.

BELGA

Onder andere de wijken Stuivenberg en Seefhoek zullen worden aanggepakt. "Dagelijks halen we daar tonnen sluikstort en zwerfvuil op. Momenteel trachten allerlei diensten zoals de politie, buurttoezichters, sluikstortcel en veegdiensten het probleem van sluikstort de wereld uit te helpen. Maar zolang al die diensten en maatregelen afzonderlijk worden ingezet, zullen die inspanningen nooit vruchten afwerpen", zegt Erwin Pairon.

De schepen heeft nu een concreet actieplan uitgewerkt. Een gezamenlijke dienst en pakket van maatregelen moet een efficiëntere werking garanderen. Hoe het plan juist in mekaar steekt, laat Pairon voorlopig in het ongewisse: "Het is aan het college om te beoordelen of mijn plan al dan niet haalbaar is. Er komen immers aanzienlijke budgetaire inspanningen bij kijken. Tot dan wens ik nog niets uit de doeken te doen".