Basket: Okapi Aalst wordt ontbonden

DENDERMONDE -

De rechtbank van eerste aanleg in Dendermonde heeft de ontbinding van basketbalclub Okapi Aalst uitgesproken. Rechter Stefan De Meyer antwoordde negatief op het verzoek van de club om de debatten te heropenen.

BELGA

Volgens de voorzitter van de rechtbank zijn er geen nieuwe elementen die dit rechtvaardigen. De voorzitter verklaarde de vraag ongegrond en heeft vereffenaar Dirk Bert aangesteld.

De uitspraak van de rechtbank is geen verrassing. De club kon reeds 8 keer uitstel bekomen en blijft ook nu zoeken naar een ultieme reddingspoging. De club wil de besluiten van de rechtbank inkijken en dan beslissen op welke manier beroep kan worden aangetekend. De supportersvereniging vergadert donderdagavond om een gezamelijk standpunt te bepalen.

De vzw Okapi Aalst diende eind mei een verzoekschrift in bij de voorzitter van de rechtbank om de debatten te heropenen. De club stelt dat zij niet kan opdraaien voor fouten die gemaakt werden door vorige besturen met andere vzw's. Volgens de raadsman van de vereniging, Luc Boxstaele, werden de rechten van verdediging miskend. Omdat de boekhouding van de club lange tijd in beslag was genomen door de gerechtelijke diensten, kon aan de rechtbank onvoldoende informatie worden verstrekt.

De huidige problemen begonnen op 25 januari 1999. Toen wilde het toenmalige bestuur de boeken neerleggen omdat de schuldenberg te hoog opgelopen was. Ook de spelers dreigden met een staking omdat de lonen niet werden uitbetaald. Burgemeester Anny De Maght mengde zich echter in het debat, kreeg geld van enkele sponsors en kon de meest dringende schulden wegwerken. De relatie tussen de stad en de vereniging vertroebelde echter, omdat de stad eiste betrokken te worden bij de verdere uitbouw van de club. Zo kreeg de echtgenoot van burgemeester De Maght een zitje in het bestuur, alleen draaide dit uit op een conflict. Okapi Aalst trachtte verschillende miljoenen schuld weg te werken. Sportief werd de ploeg afgebouwd, maar het duurde tot vorig jaar voor sponsors werden gevonden. Sedertdien leeft de vereniging van rechtszaak tot rechtszaak.

De precieze omvang van de schuld wordt door de club steeds betwist. Bij de laatste debatten in mei 2001 bleken die opgelopen tot 55 miljoen frank. De grootste schuldeiser is de fiscus, ook de RSZ en de stad Aalst hebben een tegoed van ettelijke miljoenen.