Herfinanciering Franstalig onderwijs in commissie gestemd

Print
De commissie financiën van het parlement van de Franse gemeenschap heeft vrijdag het voorstel van decreet over de financiering van de onderwijs aangenomen. Dat gebeurde unaniem, aangezien het gaat om een vertaling van het Pinksterakkoord dat de vier Franstalige partijen vorig weekend bereikten.
Het akkoord voorziet dat het gesubsidieerd onderwijs geleidelijk meer werkingsmiddelen krijgt tot het niveau van 70 procent van de middelen voor het gemeenschapsonderwijs. Daarnaast wordt anderhalf miljard vrijgemaakt voor de schoolgebouwen.
Wanneer het voorstel van decreet in plenaire zitting besproken wordt, is nog niet zeker.
Nu in het nieuws