Akkoord over zonevreemde woningen

Print
Eigenaars van zonevreemde woningen die door een ruimtelijk uitvoeringsplan zone-eigen worden gemaakt, zullen daar in principe niet voor moeten betalen. De Vlaamse regering bereikte met de meerderheidspartijen een akkoord dat met een woning bebouwde percelen daarvan zullen vrijgesteld worden.
Maar planbaten zijn wel verschuldigd als er speculatie is of als er op een andere manier een grote meerwaarde wordt gerealiseerd. Dat geldt met name als er van een eensgezinswoning verschillende woningen worden gemaakt (bijvoorbeeld een appartementsgebouw). Er zal ook belasting moeten betaald worden als de bestemming van een zonevreemde woning wordt gewijzigd in bijvoorbeeld een handelsruimte of horecagebouw. Tenslotte zullen ook planbaten verschuldigd zijn als een zonevreemde woning die in een woonzone terecht gekomen is, wordt verbouwd met een volumeuitbreiding met meer dan 25 pct.
In elk geval zullen zonevreemde woningen met een kadastraal inkomen van minder dan 30.000 fr. vrijgesteld worden van planbaten.
Het akkoord over de zonevreemde woningen voorziet ook een nieuwe regeling voor de heropbouw van woningen die door heirkracht (bijvoorbeeld door brand, een storm of een overstroming) vernield werden.
De beperkende voorwaarde dat men geen andere woning in Vlaanderen mag bezitten wordt geschrapt. Als de woning toch niet mag worden heropgebouwd omdat ze bijvoorbeeld in een natuurreservaat ligt, zal de Vlaamse overheid ook de grondwaarde volledig vergoeden. Momenteel vergoeden de verzekeringsmaatschappijen alleen de woning.
Nu in het nieuws