De Bethune wil 1 pct op begroting ten voordele van kinderen

Print
CVP-senatrice Sabine de Bethune pleit voor het vrijmaken van 1 pct op de begroting ten voordele van kinderen. Voorts benadrukt ze de noodzaak van een globaal kinderrechtenbeleid. Het geld dat op federaal niveau naar kinderen gaat en de concrete beleidsmaatregels ter zake zijn volgens de Bethune beschamend laag.
De regering voorziet globaal 1 miljard frank op de begroting 2001 ter bevordering van specifieke beleidsinitiatieven voor kinderen, aldus de Bethune vrijdag in een mededeling. Dat is 0,05 pct op een begroting die 1776 miljard bedraagt. In 2000 bedroegen de begrotingsuitgaven ter zake 785 miljoen frank, of 0,04 pct van de totale uitgaven.
De maatregelen die in 2000 ten voordele van kinderen werden genomen zijn het gratis vervoer voor 6- tot 12-jarigen, de internationale bijdrage aan UNICEF, voorschotten op onderhoudsgelden voor kinderen en programma's in het kader van ontwikkelingssamenwerking.
In 2001 hebben nauwelijks de helft van de regeringsleden specifieke middelen ingeschreven in de begroting. De Bethune pleit in ieder geval voor de verplichte kindertoets op de begroting en een federale wet op de kindereffectrapportage. Ze merkt nog op dat er dit jaar een VN-Kinderrechtentop wordt gehouden.
Nu in het nieuws