1500 handtekeningen voor behoud Vlaams Filmmuseum- en Archief

Print
Een delegatie van de Vrienden van het Vlaams Filmmuseum en -Archief heeft vrijdag, onder leiding van voorzitter Ronnie Pede, een petitie met zo'n 1.500 handtekeningen overhandigd aan de Leuvense cultuurschepen Saïd El Khadraoui waarin wordt aangedrongen op het behoud van het museum.
BR> Aanleiding voor de petitie, die binnenkort ook aan de Vlaamse Cultuurminister Bert Anciaux wordt bezorgd, zijn de kritische vragen die de cultuurschepen recent uitte over de voortzetting van de Leuvense steun aan het museum. Leuven steunt het museum sinds het eind jaren '80 werd opgericht door lokalen ter beschikking te stellen. Sinds midden vorig jaar financiert het ook een voltijdse medewerker.
De delegatie vroeg steun voor de vraag naar substantiële hulp van de Vlaamse Gemeenschap. Die bedraagt momenteel zo'n 200.000 frank per jaar. Wat de infrastructuur betreft vraagt men dat Leuven het huidige pand conform vroegere beloften volledig ter beschikking stelt. Binnen de site die Leuven in de toekomst in dit en de aanpalende gebouwen plant wil men een filmzaal voor zo'n 60 personen. Tot slot vraagt men dat werk wordt gemaakt van de beloofde overbrenging van de films naar de geklimatiseerde ruimten van het stadsarchief.
Nu in het nieuws