Werknemers Domo hopen op gunstige ontslagregeling

De werknemers van Domo Sint-Niklaas plannen voorlopig geen acties. Donderdag raakte bekend dat daar honderd jobs in de tapijtafdeling worden geschrapt. Tijdens de twee personeelsvergaderingen kregen de vakbonden de opdracht een zo gunstig mogelijke regeling uit de brand te slepen.

De vakbonden hadden vrijdagnamiddag een eerste gesprek met de directie. Daarbij bleek dat Domo Sint-Niklaas vorig jaar een verlies van 570 miljoen frank leed. Voor de eerste vier maanden van 2001 liep dat al op tot 150 miljoen frank.

Tijdens de onderhandelingen wordt bekeken hoeveel van de ontslagen werknemers eventueel in Zwijnaarde aan de slag kunnen of in het toekomstig Europees distributiecentrum van Domo in Sint-Niklaas. Verder komen drieëndertig mensen in aanmerking voor brugpensioen.

De ontslagen in Sint-Niklaas hebben geen gevolgen voor de vestigingen van Domo in Oudenaarde en Zwijnaarde, noch voor het twee jaar geleden overgenomen Cabrita in Zele. "Cabrita verhuist wel naar de gebouwen die Domo overnam van het failliete Van der Eecken. Daardoor moet Domo geen huur meer betalen. Het gaat dus om een verhuis van honderd jobs, niet om honderd nieuwe jobs", legt Gorrebeeck uit.

Nu in het nieuws