Beheer De Putten overgedragen aan natuurverenigingen

Print
Vlaams minister Steve Stevaert heeft vrijdag het beheer van het reservaat De Putten in Kieldrecht overgedragen aan twee natuurverenigingen: de vzw Natuurreservaten en de Werkgroep Natuurreservaten Linkeroever Waasland (WNLW). Hiermee komt een voorlopig einde aan een jarenlange strijd voor het behoud van het reservaat.
De Putten is een reservaat dat qua bestemming evolueerde van natuurreservaat naar industriegebied. Momenteel is het ingekleurd als 'zeehavengebied met een tijdelijke bescherming als valleigebied'. De natuurvereniging WNLW noemt het gebied De Putten een uitverkoren biotoop voor allerlei broedvogels. De vereniging vond het dan ook positief dat Stevaert het reservaat officieel beschermde tot 2007. Tegen die tijd moet er volgens Stevaert namelijk meer duidelijkheid zijn over de noodzaak van verdere havenuitbreiding op de Linkerscheldeoever.
Nu in het nieuws