Levensverwachting bij Down-syndroom hangt in VS af van etniciteit

Print
Uit onderzoek in opdracht van de regering van de Verenigde Staten blijkt dat blanken met het syndroom van Down gemiddeld 50 jaar worden, terwijl zwarten met dezelfde afwijking gemiddeld op 25-jarige leeftijd sterven. Kinderen met het Downsyndroom die tot andere bevolkingsgroepen behoren worden gemiddeld maar 11 jaar.
"Ik geloof niet dat we echt verbaasd waren dat er enige raciale ongelijkheid bestaat", zegt J.M. Friedman, die het onderzoek heeft geleid. "Maar wat ons wel verbaasde was hoe enorm groot dat verschil is." Friedman wijst erop dat de volksgezondheid onder de zwarte bevolkingsgroep in de VS in het algemeen slechter is dan bij blanken. Het syndroom van Down is een chromosomale afwijking. Kinderen die ermee geboren worden (mongooltjes) hebben een verstandelijke handicap en ze hebben een grotere kans op hartproblemen, slechte ogen en een slecht gehoor en nog een serie andere gezondheidsproblemen
Nu in het nieuws