Overleg bij Union Minière in Hoboken mislukt

Print
De onderhandelingen tussen de directie van Union Minière in Hoboken en de vakbonden hebben vrijdag geen resultaat opgeleverd.
Het conflict waarover werd onderhandeld draait rond twee afspraken: één over de lunchpauzes en één over de douchetijden voor het personeel. Voor de lunchtijden is een aanzet tot oplossing gegeven: die worden voortaan beperkt tot veertig minuten. Maar de douchetijden blijven stof tot discussie. De vakbonden willen die binnen de shiften organiseren, wat voor de directie niet kan. Het overleg tussen directie en vakbonden is vrijdagnamiddag geëindigd zonder verdere afspraken.
De vakbonden nemen zich voor om tijdens het weekend alles te doen om te vermijden dat onderaannemers het werk van de stakende werknemers zouden overnemen.
Of de onderhandelingen maandag al dan niet worden heropgestart blijft voorlopig onduidelijk.
Nu in het nieuws