Toekomst van Gentse Haven hangt af van uitbouw Kluizendok

Print
De Gentse haven heeft de overgang van de 'oude havenregie' naar een gemeentelijk autonoom havenbedrijf goed verteerd. Het financieel resultaat voor het eerste werkingsjaar (2000) is beter dan verwacht. De volgende jaren zullen echter cruciaal zijn voor het Gentse havenbedrijf. Veel hangt af van de beschikbaarheid van het Kluizendok, zo is vrijdag medegedeeld door het havenbestuur.
De jaarrekening 2000 geeft een batig saldo van 134 miljoen frank. Volgens de directeur-generaal van het Gents havenbedrijf kapitein Eugeen Van Craeyvelt is dit is onder meer het gevolg van afschrijvingen die werden doorgeschoven naar later en van een grondruil. De trafieken zijn amper gestegen in 2000, maar door een tariefaanpassing gingen de inkomsten wel de hoogte in.
Ondanks deze gunstige resultaten had Van Craeyvelt had ook enkele bedenkingen. "De komende twee jaar wordt telkens 400 miljoen geïnvesteerd in de ontwikkeling van het Kluizendok, door een andere subsidieregeling is het aandeel van de hogere overheid in bepaalde investeringen ook sterk gedaald, uiteindelijk moeten we ook rekening houden met mogelijke bodemsaneringen. Het is ook onze bedoeling om zoveel mogelijk gronden te verwerven in de kanaalzone, om die dan in concessie te geven. Ook die operatie zal een weerslag hebben op het budget van het havenbedrijf", aldus de directeur-generaal. Aan de opbrengstenzijde hecht het havenbedrijf vooral veel belang aan de ontwikkeling van het Kluizendok. Dit moet nieuwe investeerders aantrekken, waardoor dezeevaartrechten en de concessierechten stijgen.
Nu in het nieuws