2000 succesvol jaar voor Indaver Groep

Print
De bedrijfsopbrengsten van de Indaver Groep stegen van 4,6 miljard frank in 1999 naar 6,5 miljard frank vorig jaar. Dat is een toename van maar liefst 42 procent. Het eigen vermogen van de groep steeg in 2000 tot 3,8 miljard frank. Indaver verwerkte vorig jaar in België 807.000 ton afvalstoffen.
De cijfergegevens komen uit het jaarverslag 2000 van de onderneming. «2000 was een jaar van duurzame groei», stelt pr-verantwoordelijke Jos Artois. «De activiteiten breidden zich op zeer veel terreinen uit. Het bedrijf koos daarbij telkens resoluut en consequent voor een integraal en duurzaam afvalbeheer. Veiligheid, kwaliteit, milieuvriendelijkheid en openheid vormen een rode draad.» Niet alleen het eigen vermogen en de bedrijfsopbrengsten namen vorig jaar toe in vergelijking tot 1999. Dat was ook het geval met de bedrijfskosten. Die stegen met zo'n twee miljard frank. Die stijging is het gevolg van de aanpassingen en verbeteringen aan de verwerkingsinstallaties en van de kosten verbonden aan de start van nieuwe projecten en initiatieven.
Van de totale hoeveelheid verwerkte afvalstoffen passeerde meer dan een kwart via de installaties in Beveren. Die is hoofdzakelijk ingericht voor de verwerking van huishoudelijk en niet-gevaarlijk bedrijfsafval.
MEEST RECENT