Akkoord over herinvoering van compensaties bij legeraankopen

Print
Een interministeriële werkgroep heeft een princiepsakkoord bereikt over het opnieuw invoeren van het systeem van economische compensaties bij militaire aankopen. Dat is vrijdag vernomen uit regeringsbronnen. De regering had het systeem in december vorig jaar afgeschaft. De nieuwe regeling wordt wellicht volgende vrijdag door de ministerraad goedgekeurd.
De oplossing die werd uitgewerkt is geïnspireerd op de wet die in 1997 werd goedgekeurd na het Agusta/Dassault-schandaal. Die houdt in dat de regering dossier per dossier beslist of er met compensaties wordt gewerkt of niet. Op het einde van de procedure, wanneer beslist wordt over de aankoop, mag de regering enkel werken met economische compensaties indien de militaire experts de offertes van de kandidaten als gelijkwaardig bestempelen. Bij de beoordeling van de technisch-operationele criteria bestaat een manoeuvreerruimte van 10 procent.
MEEST RECENT