Vlaamse regering wil kost politiehervorming weten

De Vlaamse regering vraagt dat de federale overheid zo snel mogelijk duidelijkheid verschaft over de financiële gevolgen van de politiehervorming voor de gemeenten. Ze zal dat dinsdag ter sprake brengen op het overlegcomité. Ook de Waalse en Brusselse

BELGA

regering waren vragende partij om het punt op de agenda te plaatsen