Onkelinx wil preventie-adviseur tegen pesten op het werk

Minister van Werkgelegeheid Laurette Onkelinx wil werknemers beter beschermen tegen geweld, pesterijen en ongewenste seksuele intimiteiten op het werk. Ze heeft daarvoor een wetsontwerp klaar waarin staat dat elke werkgever, zowel in de particuliere als openbare sector, verplicht is een preventieplan tegen pesterijen uit te tekenen en een 'preventie-adviseur' aan te duiden.

BELGA

De aanduiding van zo'n adviseur moet gebeuren met de goedkeuring van de vakbondsafgevaardigden. In bedrijven met minder dan vijftig werknemers zal de werkgever beroep moeten doen op een preventie-adviseur van een externe dienst. De adviseur zal de werkgever niet alleen preventief bijstaan, maar ook maatregelen suggereren wanneer zich geweldtoestanden hebben voorgedaan