Partijraad VU op maandag 19 februari

De partijraad van de Volksunie komt op maandag 19 februari bijeen. Er zal een stand van zaken worden opgemaakt van de staatshervorming en de interne partijtoestand. Fons Borginon, één van de twee huidige waarnemend VU-voorzitters, zal er worden voorgedragen als formeel interimvoorzitter.

BELGA

Borginon zei maandag dat de partijraad van volgende week vooral een informatief karakter heeft. De overlegfase met het oog op verzoening in de schoot van de partij is immers nog niet afgerond.

Een nieuwe stemming over het Lambermont-bis-akkoord staat niet op de agenda. Zolang er geen duidelijkheid is over het feit of het akkoord de instemming van de raad kan krijgen, heeft dat volgens Borginon geen zin. Hij hoopt dat iedereen nuttig gebruik zal maken van de partijraad en constructief zal meewerken aan oplossingen.