Financieel luik Lambermontakkoord goedgekeurd

Print
De kamercommissie grondwetsherziening heeft dinsdag het financieel luik van het Lambermontakkoord goedgekeurd. Dat gebeurde met 10 stemmen voor, zes tegen en één onthouding. Het wetsontwerp zorgt voor een herfinanciering van de gemeenschappen en een grotere fiscale autonomie van de gewesten.
De 10 stemmen kwamen van de meerderheid. Ook FDF'er Olivier Maingain keurde het ontwerp goed. Hij is niet tegen dit onderdeel van het Lambermontakkoord, dat meer geld geeft aan het noodlijdende Franstalige onderwijs. Maingain richt zijn pijlen vooral op de overheveling van de gemeente- en provinciewet. Die regeling staat ingeschreven in het bevoedgheidsontwerp dat momenteel in de Senaat voorligt. CVP, PSC en Vlaams Blok stemden bij de eindstemming tegen. VU/ID'er Danny Pieters onthield zich. Hij zetelt als enige VU'er in de commissie en aangezien de helft van de fractie voor en de andere helft tegen is, onthield hij zich

.

Nu in het nieuws