Rocco Granata wint proces tegen Melitta

Print
GRANATADe rechtbank van eerste aanleg in Brussel heeft een belangrijk vonnis geveld in de zaak die Rocco Granata twee jaar geleden had aangespannen tegen Melitta Filters. Die firma had Rocco's stem geïmiteerd op het melodietje van Marina, voor de reclametekst "Melitta aroma Melitta".
BR>
Voor de eerste keer in België heeft een rechtbank geoordeeld dat de stem deel uitmaakt van het persoonlijk recht, net zoals de naam of een beeltenis van een persoon. Rocco heeft recht op een half miljoen schadevergoeding. "Het was mij niet om het geld te doen", beklemtoont de zanger. "Een symbolische frank was ook goed geweest."

.

Nu in het nieuws