Staking Qualiphar Bornem opgeheven

Bij het farmaceutische bedrijf Qualiphar in Bornem zijn de werknemers dinsdagvoormiddag opnieuw aan het werk gegaan. 53 procent van de werknemers keurde evenwel het voorakkoord van maandagavond af, maar omdat een meerderheid van 66 procent nodig is om de staking voort te zetten, hebben de vakbonden het akkoord toch gehonoreerd.

Het voorakkoord, dat dinsdagmorgen werd voorgelegd aan de werknemers, stipuleert een baremiek systeem voor de bedienden, met een jaarlijkse anciënniteitsverhoging. Ook een verhoging van de koopkracht is in het voorakkoord opgenomen. Bij Qualiphar werken 200 bedienden en 60 arbeiders

Nu in het nieuws